DUVE - výrobní hala - Příbram

Kompletní elektroinstalace, přípojka, hromosvod a revize.